Protokol o vrácení zboží

PROTOKOL O VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 

 

Jméno zákazníka: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Datum: ……………………………………          Datum vystavení faktury: ………………………………………………………

Číslo faktury: …………………………..

 

Kód

Název výrobku

Výměna

Dobropis

Množství

Stav zboží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do sloupce STAV ZBOŽÍ napište prosím jedno z těchto čísel odpovídající stavu zboží či důvodu reklamace:

  1. Zboží ve špatném stavu (není však prošlé)
  2. Zboží s prošlou dobou trvanlivosti
  3. Chyba v objednávce
  4. Poškození zboží při přepravě
  5. Chyba v přípravě objednávky ve skladu
  6. Chybně objednané klientem

 

 

V případě přijetí reklamace vedením firmy si klient přeje řešit reklamaci takto (prosíme zaškrtnout požadovanou možnost):

 

 

Vrácením vadného a dodáním náhradního zboží

 

 

Odstoupením od smlouvy (tj. vrátit zboží zpět prodávajícímu a požadovat navrácení peněz)

 

Kupující je povinen svoji volbu oznámit prodávajícímu ihned při reklamaci. Bez souhlasu prodávajícího není oprávněn uplatněný nárok měnit.

Reklamace zboží se řídí zákonem č.513/1991 Sb., obchodní zákoník.

 

 

 

…………………………………………..                              ………………………………………………………
Podpis zákazníka                                                   Podpis osoby přijímající reklamaci

 

 

 

Rozhodnutí vedení firmy: ………………………………………………………………………………………